ORNO dūmu detoktori. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) informē, ka Ugunsdrošības noteikumu projekts, kurā ietverta šī prasība, 2014.gada 27.novembrī ir iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Tagad tiek izskatīti institūciju iesniegtie Atzinumi un notiek saskaņošanas process.

Plānots, ka noteikumu projekts tiks pieņemts ar 2015.gada 1.jūliju. Ugunsdrošības noteikumi paredzēs, ka no 2017.gada 1.jūlija dūmu detektoriem būs jābūt visos mājokļos.

VUGD neplāno izstrādāt autonomam ugunsgrēka dūmu detektoram konkrētas prasības, jo autonomiem dūmu detektoriem nav speciālas prasības un tos drīkst tirgot tirdzniecības veikalos. Uz autonomā ugunsgrēka detektora jābūt CE marķējumam un tirgotājam jānodrošina detektora lietošanas instrukcija latviešu valodā.

VUGD speciālu kontroli neveiks, lai konstatētu vai iedzīvotāji ievēro noteikumus par autonomā dūmu ugunsgrēka detektora uzstādīšanu, bet informēs ar mediju starpniecību par ugunsdrošības normu izmaiņām un iedzīvotāju atbildību. Akcijas un kampaņas notiks galvenokārt izglītības iestādēs, jo bērni ir lielākie uzraugi, kuri vecākiem pastāstīs par nepieciešamību dzīvojamās mājās izvietot autonomos ugunsgrēka dūmu detektorus. Tāpat VUGD bieži uz iesnieguma pamata izskata sūdzības, un veicot sūdzības izskatīšanu tiks pārbaudīts vai dzīvojamā mājā/dzīvoklī ir izvietoti autonomie ugunsgrēka dūmu detektori.

Pasūtīt jau šodien pie mums dūmu detektorus šeit!

 

Kategorijas