Atjaunojamo   energoresursu tehnoloģiju ieviešana 2022. gadā un 2023.gadā.

 

 

[1] Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana:

- atbalsta pretendents: Latvijā reģistrēti komersanti (priekšroka būs apstrādes rūpniecības komersantiem)

- projektu pieteikuma iesniegšana: 2022. gada 2. pusgadā

- atbalstāmās darbības:

     - jaunu AER jaudu uzstādīšana uzņēmuma pašpatēriņam, daļēji aizstājot iepirkto elektroenerģiju ar paša uzņēmuma saražoto no atjaunojamiem energoresursiem

     - neliela apjoma saules, vēja un biomasas iekārtu iegāde, uzstādīšana, pieslēgumu izveide un dokumentācijas sagatavošana (pamatā plānots atbalstīt saules AER projektus)

- atbalsta summa: līdz 250 000 EUR

- atbalsta intensitāte: 30% no attiecināmajām izmaksām

- atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb Altum dzēsīs aizdevumu (30% apmērā no kopējās investīcijas) pēc tam, kad projekts būs realizēts.

 

[2] Atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas elektroenerģijas ražošanā veicināšana

- atbalsta pretendents: Latvijā reģistrēti komersanti

- projektu pieteikuma iesniegšana: 2023. gadā

- atbalstāmās darbības:

     - saules elektroenerģijas ražošanas iekārtu (vismaz 1 MW), akumulācijas iekārtu un ar to darbību saistīto viedo risinājumu uzstādīšana

     - akumulācijas iekārtu un citu pārveides tehnoloģiju uzstādīšanu, viedo vadības risinājumu izstrādi un uzstādīšanu, projekta izstrādes tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un projektu vadību

- atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb Altum dzēsīs daļu aizdevuma pēc tam, kad projekts būs realizēts.

 

Proelektro SIA palīdzēs ar projektu sagatavošanu, materiālu piegādi un kvalificēta būvnieka piesaisti. Savukārt GRANTFUL Jums palīdzēs uzrakstīt projektu un piesaistīt finanšu līdzekļus.

Kategorijas