Grants energoefektivitātes  paaugstināšanai uzņēmējdarbībā ar šādiem nosacījumiem.

 

Pagājušā nedēļā jaunie atbalsta noteikumi ir saskaņoti un oktobrī tiek plānots uzsākt pirmo konkursa kārtu ar šādiem nosacījumiem:

- 1. kārtas iesniegšanas termiņš: no 2022.gada novembra līdz  janvārim

- atbalsta pretendenti: mazie, vidējie un lielie komersanti

- atbalsta apjoms: līdz 1 500 000 EUR

- atbalsta intensitāte: 30% no attiecināmajām izmaksām (līdz ar to maksimālā projekta summa 5 000 000 EUR)

- attiecināmās izmaksas:

                 - energoefektivitātes paaugstināšana (t. sk. siltināšanas būvdarbi, inženiersistēmu atjaunošana, ražošanas iekārtu nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana u.c.)

                 - atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana (t. sk. saules paneļi, vēja turbīnas, siltumsūkņi (gaiss, ūdens, zeme), cietās biomasas tehnoloģijas u.c.)

                 - elektroauto iegāde (jauni M1 kategorijas transportlīdzekļi)

- atbalsta forma: aizdevums no Altum ar kapitāla atlaidi (aizdevuma pamatsummas dzēšana pēc pasākumu īstenošanas) par energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju iegādes pasākumiem; vai līzinga maksājuma samazinājums par elektroauto iegādi.

 

Attiecībā uz saules paneļiem,  papildus nosacījums ir tāds, ka vismaz 80% no saražotās enerģijas tiek izmantota komersanta pašpatēriņam gada griezumā.

 

Sazinieties ar Grantful, viņi palīdzēs sagatavot projekta dokumentāciju.

 

 

 

 

Kategorijas