Prysmian Group   Ievieš jauno būvmateriālu regulu! 

Kāpēc izvēlēties DRAKA PRYSMIAN kabeļus, lasiet zemāk! 

  Būvmateriālu regula ir Eiropas Savienībā izdots noteikumu kopums, kura mērķis ir ar ugunsdrošību un celtniecības materiālos izmantojamām bīstamām vielām saistītie ierobežojumi.

  Regula tiek piemērota visiem būvmateriāliem, ko plānots pastāvīgi izmantot ēku un civilo būvju celtniecībā.  Likums attiecas uz visiem spēka un instalācijas kabeļiem, kontrolkabeļiem, telekomunikācijas un datu kabeļiem.
Būvmateriālu regulas mērķis ir nodrošināt, lai visās pastāvīgās būvēs uzstādāmie kabeļi, kurus izmanto Eiropas Savienībā, tiktu novērtēti, klasificēti un pieņemti lietošanā (t.i. tiktu akceptēti), pamatojoties uz vienādiem kritērijiem.

  Būvmateriālu regula ietver septiņas jaunas drošības klases no A līdz F, kur A apzīmē nedegošu produktu, bet F – produktu, kura uz uguni reaģēšanas īpašība netiek noteiktas. Saskaņā ar jauno klasifikāciju, kabeļi galvenokārt ietilpst B, C, D un E klasēs.  
Pastāv arī papildus kritēriji, kas nosaka prasības izdalīto dūmu daudzumam, degšanas laikā radušos degošajiem pilieniem, kā arī degšanas laikā izdalīto dūmu skābumam un elektrolītiskajai vadītspējai.

Pilna informācija šeit!

Preces kas noliktavā pieejamas!

 

 

Kategorijas