Par apgrieztā PVN maksāšanas kārtības piemērošanu.

 

*Būvizstrādājumi R9 

*Sadzīves elektroniskās iekārtas R8 

*Metālizstrādājumi R7

 

Cien.klienti!

 

Ar šo informējam, ka pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulu 305/2011, ar kuru nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvas 89/106/EEK, 4.pielikumu, ka arī pamatojoties uz Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifa un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu un tās grozījumus, ka arī  pamatojoties uz saņemto viedokli no Patērētāju tiesību aizsardzības centra par būvizstrādājumu klasifikāciju , PROELEKTRO SIA, sākot ar 2018.gada 1.martu paplašinās preču klāstu, kas tiek uzskatītas par būvizstrādājumiem, metālizstrādājumiem un sadzīves elektroniskās iekārtas un kurām tiks piemērota apgrieztā PVN maksāšanas kārtība.

Apgrieztā PVN maksāšanas kārtība tiks attiecināta uz precēm, kas paredzētas iestrādāšanai būvē, ko nosaka preču ražotājs.

Kā piemērus var minēt kabeli un vadus; sakaru vadus; cietās un gofrētās caurules; cauruļu stiprinājumus un savienojumus; blīvslēgi, stiprinājumus (skavas, dībeļi; kabeļu saites; skrūves); dūmu detektorus; stabus; stabu konsoles; stabu pamatnes; ģipsi; sildītājus; apsildes kabeļus un paklājus; termoregulatorus; boilerus, eļļas radiatorus; metālizstrādājumus saskaņā ar tarifa numuru klasifikāciju; slēdžus, kontaktligzdas, automātslēdžus, elektriskās sadalnes, kārbas un citus instalācijas materiālus, kas klasificējami kā būvizstrādājumi.

Savukārt precēm, kas attiecas uz tehnoloģisko procesu, kā piemēram, frekvenču pārveidotāji,  industriālie sensori, releji un tamlīdzīgi, ka arī instrumenti, izolācijas lenta, pagarinātaji, darba apģērbs, baterijas tiks piemērota standarta PVN maksāšanas kārtība.

Pašlaik mēs gaidām, kad parādīsies paskaidrojošie informatīvie materiāli ar nomenklatūras kodiem parējām preču grupam (piem.apgaismojums).

 

Ar cieņu

PROELEKTRO SIA

 

 

Kategorijas