RITTAL  jaunā lielgabarīta skapju sistēma VX25

Ieguvums klientiem!

Izstrāžu rezultāts ir jauna lielgabarīta skapju sistēma VX25. VX25 – tās ir daudzveidīgas iespējas, daudzveidīgu klientu prasību izpildīšana un ideāla simetrija, kas nodrošināta, izmantojot komplekso sistēmas perforāciju ar 25 mm soli, kas saglabājas visos skapjos. „Jaunums ir tas, ka nekad iepriekš sadales skapju sistēma nebija izstrādāta tik secīgi un sistemātiski ar mērķi sniegt klientiem maksimālu ieguvumu. VX25 „domā” tāpat, kā domā un rīkojas vadības sistēmu un sadales iekārtu ražotāji: funkciju un procesu kategorijās”, - uzsver direktors Šteffens.
Klienta ieguvumu visas tehnoloģiskās vadības sistēmu un sadales iekārtu ražošanas ķēdē var apvienot trijos galvenajos ieguvumos: maksimālā datu kvalitāte un vienotība, vienkāršošana, kā arī montāžai nepieciešamā laika samazināšana un drošības paaugstināšana.
Patenti: augsts inovācijas līmenis
Inovāciju kodols ir jauna skapja karkasa profila izgatavošana. Profilā ir montāžai paredzētā vieta, tas nodrošina efektivitāti projektēšanas un montēšanas laikā, paplašināšanas variantus, stabilitāti, drošību un elastību pasūtītāja ražošanas apstākļos. Pateicoties jaunajai lielgabarīta skapju sistēmai, ir izdevies saglabāt visas svarīgās un tirgū atzītās produkta funkcijas, kas ir skapju TS 8 pasaules tirgū un ievērojami attīstīt tos ar daudzu jaunu klientiem draudzīgu funkciju un priekšrocību palīdzību. Vairāk par 25 reģistrētiem patentiem liecina par augsto sistēmas VX25 inovācijas līmeni.
Ražošana: maksimālais kvalitātes līmenis
Rezultātā Rittal „Perfekta sistēma” tostarp nozīmē ražošanu atbilstoši augsto tehnoloģiju standartiem. Jaunā lielgabarīta skapja VX25 izgatavošanai Rittal investēja jaunā mūsdienīgā ražošanas aprīkojumā. Jaunās pilnībā automatizētās profilēšanas līnijas un sērijveida ražošanas līnijas kopā ar 31 robotizētu metināšanas un transportēšanas kompleksu nodrošina maksimālo kvalitātes līmeni, saglabājot precizitāti un stabilitāti. Rezultāts: skapis VX25 ar sistēmas perforāciju ar soli 25 mm, kas saglabājas visos skapjos, ir ievērojami stabilāks ar to pašu svaru, kas bija tā priekštecim – TS8.

BROŠŪRAS!

EN_VX25_battlecard_Key_Benefits

EN_VX25_battlecard_VX25_TS_8

VX25 Atbilstības deklarācija ENG

 

 

 

Kategorijas