PROELEKTRO  vienošanās par rēķinu sagatavošanu elektroniskā veidā.

 

Piedāvājam mūsu klientiem noslēgt papildvienošanos par rēķinu sagatavošanu elektroniskā veidā.

Par piegādātajām precēm saskaņā ar Pušu noslēgto līgumu vai izdarītā pasūtījuma ietvaros Piegādātājs izraksta Pasūtītājam rēķinu elektroniskā formātā, kas sagatavots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta un citu LR normatīvo aktu prasībām.

Rēķins tiek izsūtīts uz e-pastu ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc preču saņemšanas uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Saudzējot mūsu planētu e-rēķinu formāts tiks sākts ieviest ar klientiem sākot ar 01.09.2019

Līguma pielikuma paraugu nosūtīsim pēc pieprasījuma info@proelektro.lv .

 

 

 

 

 

Kategorijas