DPD   Informē par iespējamiem piegāžu kavējumiem.

 

 

šobrīd saskaramies ar ievērojami palielinātu sūtījumu daudzumu valstī noteikto ierobežojumu dēļ, tādēļ daļa piegāžu notiek novēloti. Esošā situācija ir ārkārtīgi izaicinoša mūsu nozarei, jo līdz ar tirdzniecības ierobežojumu ieviešanu, sūtījumu apjomi ir daudzkāršojušies – pēc mūsu aplēsēm piegāžu pakalpojumus šobrīd izmanto vairāk nekā 500 000 Latvijas mājsaimniecību. Proti, šobrīd sūtījumu skaits uz vienu piegādes reģionu ir ievērojami lielāks nekā uzņēmumu ikdienas plānotā kapacitāte, pat neskatoties uz pēdējā mēneša laikā veiktajām investīcijām infrastruktūras uzlabojumos un papildu personāla piesaistē.

 

 
 

Kopējais DPD Latvija sūtījumu apjoms janvārī ir sasniedzis 225% pieaugumu.

 

Strādājam pastiprinātā režīmā un, kaut ir piesaistīti papildus darbinieki, tomēr ir iespējami sūtījumu piegādes kavējumi no vairākām dienām līdz pat nedēļai.

 

 

 
 

 

Kategorijas