TM TECHNOLOGIE  avārijas izeju un sistēmu Eiropas normas.

Lūdzu arhitektus pieteikties, kas vēlās tikties ar rūpnīcas parstāvi un saņemt sīkaku informāciju par EU normām un tendencēm avārijas un evakuācijas izeju risinājumos.

Prezentācija TM.

 

Kategorijas