EVIKON sensoru ierīces un mēraparāti ir paredzēti  - datu iegūšanai un kontrolei.

• Temperatūra
• Spiediens
• Līmenis
• Mitruma
• Toksiskās un sprādzienbīstamu gāzu

Kategorijas